Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề 3 (LATS) - NCS Lê Tân CươngBảo vệ chuyên đề 3 (LATS) - NCS Lê Tân Cương


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 3: “Nghiên cứu điển hình áp dụng khung phương pháp đánh giá sự cố môi trường đối với vùng ven biển Đông Nam Bộ” thuộc đề tài “Xây dựng khung phương pháp đánh giá sự cố môi trường vùng ven biển – Trường hợp vùng ven biển Đông Nam Bộ” .

Ngành                                      : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                                : 9.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện   : Lê Tân Cương

Thời gian                                 : 14h00, thứ Tư ngày 11 tháng 01 năm 2023

Địa điểm                                  :  Phòng học 4, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                    142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

Thông tin khác