Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề 2 (LATS) - NCS Nguyễn Thị Thu ThảoBảo vệ chuyên đề 2 (LATS) - NCS Nguyễn Thị Thu Thảo:


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 2: Nghiên cứu xây dựng mô hình tích hợp trên cơ sở tuần hoàn dòng vật chất và năng lượng tại vùng bị nhiễm phèn ở ĐBSCL thuộc đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái tích hợp nhằm phát triển bền vững sinh kế gắn với hệ sinh thái đặc thù trên nền đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long .

Ngành                                      : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                                : 9.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện   : Nguyễn Thị Thu Thảo

Thời gian                                 : 8h30, thứ Tư ngày 01 tháng 6 năm 2022

Địa điểm                                  :  Phòng học 4, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                    142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

Thông tin khác