Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề 2 (LATS) - NCS Lê Tân CươngBảo vệ chuyên đề 2 (LATS) - NCS Lê Tân Cương


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 2: Nghiên cứu xây dựng khung phương pháp đánh giá sự cố môi trường vùng ven biển (do quá trình phát triển kinh tế - xã hội từ phía lục địa)” thuộc đề tài “Xây dựng khung phương pháp đánh giá sự cố môi trường vùng ven biển – Trường hợp vùng ven biển Đông Nam Bộ .

Ngành                                      : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số                                       : 9.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện   : Lê Tân Cương

Thời gian                                 : 14h00, thứ Hai ngày 24 tháng 01 năm 2022

Hình thức                                :  Trực tuyến, qua ứng dụng ZOOM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

Thông tin khác