Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề 2 - NCS Nguyễn Thị HàngBảo vệ CĐ2:


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 2: Đánh giá tổn thương tài nguyên nước tỉnh Lâm Đồng” thuộc đề tài Nghiên cứu đánh giá tác động của sự thay đổi các yếu tố khí tượng do biến đổi khí hậu và các yếu tố khác đến tài nguyên nước tỉnh Lâm Đồng” .

Chuyên ngành                        : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số chuyên ngành              : 62.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện     : Nguyễn Thị Hàng

Thời gian                                : 15h30,  thứ Sáu ngày 12 tháng 7 năm 2019

Địa điểm                                 : Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                 142 Tô Hiến Thành,  P.14, Quận 10,  TP. Hồ Chí Minh

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

Thông tin khác